تصاویر تشییع پیکر سعید کشن فلاح

Reading Time: 3 minutes مراسم تشییع پیکر سعید کشن فلاح پیشکسوت تئاتر صبح امروز دوشنبه با حضور جمعی از هنرمندان در حوزه هنری برگزار شد .

Reading Time: 3 minutes

2244707.jpg (1000×667)

2244709.jpg (1000×667)

2244711.jpg (1000×667)

2244706.jpg (1000×667)

2244705.jpg (1000×667)

2244716.jpg (1000×667)

2244713.jpg (1000×667)

2244712.jpg (1000×667)

2244721.jpg (1000×667)

2244720.jpg (1000×667)

2244714.jpg (1000×667)

2244723.jpg (1000×667)

2244719.jpg (1000×667)

2244726.jpg (1000×667)

2244727.jpg (1000×667)

2244725.jpg (1000×667)

2244731.jpg (1000×667)

2244729.jpg (1000×667)

2244728.jpg (1000×667)

2244736.jpg (1000×667)

2244737.jpg (1000×667)

2244733.jpg (1000×667)

2244742.jpg (1000×667)

2244740.jpg (1000×667)

2244739.jpg (1000×667)

2244747.jpg (1000×667)

2244745.jpg (1000×667)

2244744.jpg (1000×667)

2244749.jpg (1000×667)

2244748.jpg (1000×667)