گزارش تصویری/ شب جلال خالقی مطلق برگزار شد

شب جلال خالقی مطلق با همکاری بنیاد فرهنگی اجتماعی ملت، دایره‎العمارف بزرگ اسلامی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و گنجینه پژوهشی ایرج افشار عصر روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ برگزار شد

شب جلال خالقی مطلق با همکاری بنیاد فرهنگی اجتماعی ملت، دایره‎العمارف بزرگ اسلامی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و گنجینه پژوهشی ایرج افشار عصر روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ برگزار شد. در ابتدای این نشست علی دهباشی مدیر مسئول نشریه بخارا به دکتر خالقی مطلق، سخنرانان و دیگر حاضران خیرمقدم گفت و این مراسم را با پخش قسمتی از گفتار ایرج افشار در رونمایی از شاهنامه به تصحیح دکتر خالقی آغاز کرد که در ۱۳۸۶ توسط دایره‎العمارف بزرگ اسلامی منتشر شده بود. در این مراسم ژاله آموزگار، دکتر محمد استعلامی، دکتر محمود امید سالار، پژمان فیروزبخش و دکتر جلال خالقی مطلق سخنرانی کردند. همچنین در این شب به یادماندنی داریوش شایگان، کارلو چرتی، ابوالفضل خطیبی حضور و مراسم با شاهنامه خوانی امیر صادقی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در پایان گروه موسیقی “بوم و بر” به نوازندگی پرداختند.