شب جلال خالقی مطلق با همکاری بنیاد فرهنگی اجتماعی ملت، دایره‎العمارف بزرگ اسلامی، بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار و گنجینه پژوهشی ایرج افشار عصر روز یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۳ برگزار شد. در ابتدای این نشست علی دهباشی مدیر مسئول نشریه بخارا به دکتر خالقی مطلق، سخنرانان و دیگر حاضران خیرمقدم گفت و این مراسم را با پخش قسمتی از گفتار ایرج افشار در رونمایی از شاهنامه به تصحیح دکتر خالقی آغاز کرد که در ۱۳۸۶ توسط دایره‎العمارف بزرگ اسلامی منتشر شده بود. در این مراسم ژاله آموزگار، دکتر محمد استعلامی، دکتر محمود امید سالار، پژمان فیروزبخش و دکتر جلال خالقی مطلق سخنرانی کردند. همچنین در این شب به یادماندنی داریوش شایگان، کارلو چرتی، ابوالفضل خطیبی حضور و مراسم با شاهنامه خوانی امیر صادقی رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در پایان گروه موسیقی “بوم و بر” به نوازندگی پرداختند.

b

b1

b2

b3

b4

b5

b6

b7

b8

b9

b10

b11

b12

b13

b14

b15

b16

b17

z%20%281%29

z%20%282%29

z%20%283%29

z%20%284%29

z%20%285%29

z%20%286%29

z%20%287%29

z%20%288%29

z%20%289%29

z%20%2810%29

z%20%2811%29

z%20%2812%29

z%20%2813%29

z%20%2814%29

z%20%2815%29

z%20%2816%29

z%20%2817%29

z%20%2818%29

z%20%2819%29

z%20%2820%29

لینک کوتاه :
اشتراک گذاری :