تصاویر نمایش هیپولیت – یک

Reading Time: 2 minutes نمایش هیپولیت به کارگردانی فرزاد امینی در سالن حافظ به روی صحنه رفت.

Reading Time: 2 minutes

2124494.jpg (1000×667)

2124495.jpg (1000×667)

2124498.jpg (1000×667)

2124499.jpg (1000×667)

2124502.jpg (1000×667)

2124500.jpg (1000×667)

2124501.jpg (1000×667)

2124503.jpg (1000×667)

2124505.jpg (1000×667)

2124504.jpg (1000×667)

2124511.jpg (1000×667)

2124506.jpg (1000×667)

2124509.jpg (1000×667)

2124507.jpg (1000×667)

2124508.jpg (1000×667)

2124510.jpg (1000×667)

2124514.jpg (1000×667)

2124513.jpg (1000×667)

2124512.jpg (1000×667)

2124515.jpg (1000×667)