برگزیده

آرشیو مطالب برگزیده سینما و تئاتر بین الملل فیلم داریوش مهرجویی

داریوش مهرجویی کارگردان سینما و همسرش در کرج به قتل رسیدند

مهر 23, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش محیطی

بازگشت اجراهای محیطی تئاتر شهر پس از 10 سال

مهر 22, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش جدید

چهار نمایش جدید در مجموعه تئاتر شهر به صحنه می‌روند

مهر 22, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران الیکا عبدالرزاقی و امین زندگانی

الیکا عبدالرزاقی «هملت» را در ایرانشهر به صحنه می‌آورد

مهر 19, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش خداحافظی نکردی با نجمه، سورچی

«خداحافظی نکردی با نجمه، سورچی» در هفته پایانی اجرا

مهر 18, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران معتمدی در کنسرت نمایش کلنل

محمد معتمدی به کنسرت نمایش «کلنل» پیوست

مهر 18, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ویدا جوان-محمدهادی عطایی

ویدا جوان و تلاش برای حفظ بقای خانواده در «حقایقی درباره سگ‌ها و گربه‌ها»

مهر 18, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران طح حائل تئاتر شهر

طرح حائل تئاترشهر به تصویب وزارت میراث فرهنگی و گردشگری رسید

مهر 18, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش دایره و دلقک

با حضور ایرج راد و سیاوش طهمورث نمایش «دایره و دلقک» روی صحنه رفت

مهر 18, 1402

آرشیو مطالب استان ها برگزیده تئاتر ایران اکبر عبدی و نمایش جدید

اکبر عبدی: نه با کسی قهرم و نه کسی با من قهر کرده

مهر 17, 1402

×