برگزیده

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «لحظه پیش از خداحافظی» در مهرگان زنده می‌شود

«لحظه پیش از خداحافظی» در مهرگان زنده می‌شود

مرداد 27, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «قلاده‌های سرخ» و جایگاه زن در سرنوشت جامعه/ اثری که زنانه است

«قلاده‌های سرخ» و جایگاه زن در سرنوشت جامعه/ اثری که زنانه است

مرداد 27, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نگرانی‌های دم دستی ناصرالدین شاه/ زیردستان چاپلوسی می‌کنند

نگرانی‌های دم دستی ناصرالدین شاه/ زیردستان چاپلوسی می‌کنند

مرداد 26, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «ساپو» ۲۷ مرداد از تئاتر شهر خداحافظی می‌کند

«ساپو» ۲۷ مرداد از تئاتر شهر خداحافظی می‌کند

مرداد 26, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ۱۷ بازیگر زن در «اتاق عروس» جمع شدند/ در جستجوی داماد فراری

۱۷ بازیگر زن در «اتاق عروس» جمع شدند/ در جستجوی داماد فراری

مرداد 26, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «کرگدن خوانی» تمدید شد

«کرگدن خوانی» تمدید شد

مرداد 25, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «هِلِ پوک» به روزهای پایانی اجرا رسید

«هِلِ پوک» به روزهای پایانی اجرا رسید

مرداد 25, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران آیا شورای نظارت و ارزشیابی قانونی است؟/ به هنرمندان اعتماد کنید

آیا شورای نظارت و ارزشیابی قانونی است؟/ به هنرمندان اعتماد کنید

مرداد 25, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «دردنوشان» اواخر مهر به صحنه می‌رود/ عمار تفتی کارگردان تئاتر شد

«دردنوشان» اواخر مهر به صحنه می‌رود/ عمار تفتی کارگردان تئاتر شد

مرداد 25, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3569354

گزارش آماری تماشاخانه‌ ایرانشهر منتشر شد/ میزبانی از ۱۴هزار مخاطب

مرداد 25, 1402

×