مجمع خانه تئاتر ۳۱ اردیبهشت برگزار می‌شود/ دیگر حدنصاب ملاک نیست

رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر اعلام کرد مجمع عمومی خانه برای انتخاب هیأت مدیره جدید روز شنبه ۳۱ اردیبهشت برگزار می‌شود. به گزارش تئاتر آنلاین، خانه تئاتر چندین ماه است که بدون مدیرعامل به کار خود ادامه می‌دهد و قرار بود که روز شنبه ۱۷ اردیبهشت با برگزاری مجمع عمومی خانه تئاتر، هیأت مدیره جدید […]

رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر اعلام کرد مجمع عمومی خانه برای انتخاب هیأت مدیره جدید روز شنبه ۳۱ اردیبهشت برگزار می‌شود.

به گزارش تئاتر آنلاین، خانه تئاتر چندین ماه است که بدون مدیرعامل به کار خود ادامه می‌دهد و قرار بود که روز شنبه ۱۷ اردیبهشت با برگزاری مجمع عمومی خانه تئاتر، هیأت مدیره جدید انتخاب شوند تا اعضای آن مدیرعامل جدید خانه تئاتر را انتخاب و معرفی کنند.

اما با وجود اینکه تعدادی زیادی از اعضای خانه تئاتر در مجمع عمومی ۱۷ اردیبهشت، در سالن شهید افراسیابی ورزشگاه شهید شیرودی حضور پیدا کردند اما به دلیل به حد نصاب نرسیدن تعداد شرکت کنندگان، مجمع برگزار نشد.

طبق گفته ایرج راد رئیس هیأت مدیره خانه تئاتر قرار است روز شنبه ۳۱ اردیبهشت بار دیگر اعضای خانه تئاتر در ورزشگاه شهید شیرودی حضور پیدا کنند تا مجمع عمومی خانه تئاتر برگزار شود. البته با این تفاوت که به گفته راد این بار دیگر به حد نصاب رسیدن یا نرسیدن شرکت کنندگان در مجمع ملاک نیست و مجمع عمومی برگزار خواهد شد.

باید دید با انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره خانه تئاتر و آغاز به کار آن‌ها، کدام فرد قرار است به عنوان مدیرعامل جدید خانه تئاتر انتخاب و فعالیت کند.