برچسب زده شده با: نمایش هملت

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «سندرم هملت» ایرانی در آرشیو جهانی شکسپیر ثبت شد

«سندرم هملت» ایرانی در آرشیو جهانی شکسپیر ثبت شد

خرداد 28, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران شاهزاده دانمارک دنبال تاج‌وتخت یا انتقام؟/ «هملت» با مخاطب ارمنی‌

شاهزاده دانمارک دنبال تاج‌وتخت یا انتقام؟

بهمن 10, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4279311

آثار شکسپیر بدون دراماتورژی موفق نیستند/ با دلم کارگردانی می‌کنم

شهریور 28, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4279310

اقتباسی جدید از «هملت» روی صحنه است/ روایتی از خواب دیدن در خواب

شهریور 25, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4231752

پذیرایی متفاوت از مخاطب در «اتاق هملت»/ وقتی دوست خائن می‌شود

مرداد 12, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2866633

«سندرم هملت» در راه مولوی/ قهرمان شکسپیر در دنیای امروز چه می‌کند

تیر 21, 1401

آرشیو مطالب استان ها 4022852

استقبال ویژه از «هملت پشت‌کوهی»

بهمن 4, 1400

آرشیو مطالب استان ها نگاه 01 19

نگاهی به نمایش هملت پشتکوهی

دی 30, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2884340

«هملت پشت‌کوهی» ارتباطی با «هملت» شکسپیر ندارد/ تم ۲ اثر یکی است

آذر 13, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3821784

جشنواره در شرایط سختی برگزار شد/ تجربه یک سال فرسایشی با کرونا

تیر 18, 1400

×