برچسب زده شده با: فراخوان

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4029848

انتشار فراخوان نخستین دوره جشنواره تئاتر «سیاه»

دی 28, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4011676

«تئاتر فجر» و معضلی به نام «برنامه‌ریزی»

دی 13, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3988138

داوران جشنواره نمایشنامه‌نویسی «ثمر» معرفی شدند

آذر 22, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3975600

فراخوان سومین شماره‌ «کتاب آواژ» منتشر شد

آذر 10, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3973324

یک بخش به جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان اضافه شد

آذر 8, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3941189

انتشار فراخوان ششمین دوره نمایشنامه خوانی مرکز تئاتر مولوی

آبان 10, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3938812

فراخوان دومین جشنواره نمایشنامه‌نویسی «گلدسته‌ها» منتشر شد

آبان 8, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3926192

انتشار فراخوان مسابقه و نمایشگاه عکس جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر

مهر 26, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3925396

انتشار فراخوان مسابقه و نمایشگاه پوستر جشنواره تئاتر فجر

مهر 25, 1400

آرشیو مطالب استان ها تئاتر ایران 3905828

انتشار فراخوان بیست و هفتمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان

مهر 6, 1400

×