برچسب زده شده با: فراخوان

تئاتر ایران آرشیو مطالب خیمه شب بازی

فراخوان جشنواره “خیمه شب بازی” منتشر شد

فروردین 26, 1403

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران فراخوان جشنواره خیمه شب بازی

فراخوان جشنواره «خیمه‌شب‌بازی» منتشر شد

فروردین 19, 1403

آرشیو مطالب تئاتر ایران هفته تئاتر جشنواره دانشجویی

انتشار فراخوان چهارمین دوره‌ هفته‌ تئاتر دانشگاه هنر

اسفند 14, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران فراخوان پروژه تچهارفصل تئاتر ایران منتشر شد

فراخوان پروژه‌ چهارفصل تئاتر ایران منتشر شد

اسفند 9, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران فراخوان جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورشی فکری

فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری

آذر 20, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران انتشار فراخوان چهاردهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق»

انتشار فراخوان چهاردهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق»

مرداد 21, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران فراخوان رویداد تئاتر «هم آغاز» منتشر شد

فراخوان رویداد تئاتر «هم آغاز» منتشر شد

تیر 20, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران انتشار فراخوان فصل اول رپرتوار تئاتر میرا

انتشار فراخوان فصل اول رپرتوار تئاتر میرا

خرداد 2, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4121243

انتشار فراخوان عضوگیری انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان تئاتر

اردیبهشت 17, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران فراخوان فصل جدید اجراهای محیطی مجموعه تئاتر شهر منتشر شد

فراخوان فصل جدید اجراهای محیطی مجموعه تئاتر شهر

اسفند 13, 1401

×