برچسب زده شده با: فراخوان

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران فراخوان جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورشی فکری

فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری

آذر 20, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران انتشار فراخوان چهاردهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق»

انتشار فراخوان چهاردهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق»

مرداد 21, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران فراخوان رویداد تئاتر «هم آغاز» منتشر شد

فراخوان رویداد تئاتر «هم آغاز» منتشر شد

تیر 20, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران انتشار فراخوان فصل اول رپرتوار تئاتر میرا

انتشار فراخوان فصل اول رپرتوار تئاتر میرا

خرداد 2, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4121243

انتشار فراخوان عضوگیری انجمن صنفی منتقدان و نویسندگان تئاتر

اردیبهشت 17, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران فراخوان فصل جدید اجراهای محیطی مجموعه تئاتر شهر منتشر شد

فراخوان فصل جدید اجراهای محیطی مجموعه تئاتر شهر

اسفند 13, 1401

آرشیو مطالب استان ها فراخوان پنجمین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور منتشر شد

فراخوان پنجمین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور منتشر شد

بهمن 22, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4250332

فراخوان بخش بین‌الملل تئاتر فجر منتشر شد

آبان 11, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4251350

مجموعه نمایشی صحنه آبی افتتاح می‌شود/ انتشار شرایط پذیرش آثار

مرداد 26, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4250332

جای خالی «مرور» و «دیگرگونه‌های اجرایی» در «تئاتر فجر 41»

مرداد 25, 1401

×