برچسب زده شده با: فراخوان

آرشیو مطالب تئاتر ایران 0684

فراخوان اجراهای تئاتر مولوی منتشر شد

فروردین 23, 1396

آرشیو مطالب تئاتر ایران 01 177

فراخوان دعوت از نوازندگان برای «مفیستو»

اسفند 17, 1395

آرشیو مطالب استان ها 2225381

فراخوان دوازدهمین جشنواره بین المللی تئاتر مریوان منتشر شد

اسفند 7, 1395

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2340762

فراخوان جشنواره تئاتر دانشگاهی منتشر شد

دی 28, 1395

آرشیو مطالب استان ها جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر

فراخوان بیستمین جشنواره ملی تئاتر مقاومت فتح خرمشهر اعلام شد

دی 18, 1395

آرشیو مطالب تئاتر ایران 2183127

اعلام فراخوان اجرای عمومی سال ۹۶ تماشاخانه انتظامی خانه هنرمندان

آبان 3, 1395

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2212699

انتشار فراخوان هشتمین جشنواره دانشجویی تئاتر سوره

شهریور 28, 1395

آرشیو مطالب تئاتر ایران 2206283

فراخوان دریافت نمایشنامه در حوزه کودک و نوجوان

شهریور 22, 1395

آرشیو مطالب تئاتر ایران 2198094

فراخوان پذیرش اجراهای نیمه دوم سال ۹۵ در تماشاخانه «همای سعادت»

شهریور 15, 1395

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2194951

فراخوان مسابقه مقاله‌نویسی «صدسالگی تئاتر کودک و…»

شهریور 13, 1395

×