آرشیو مطالب

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش من نوید نیستم

«من نویدنیستم!» در کافه تریای تئاتر شهر

آبان 23, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش فردریک

عوامل طراحی نمایش «فردریک» معرفی شدند

آبان 22, 1402

آرشیو مطالب استان ها برگزیده تئاتر ایران داور جشنواره

یادداشت سیروس همتی در اهمیت جشنواره‌های استانی

آبان 22, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران صابر ابر پس از پنج سال به صحنه بازمیگردد

صابر ابر پس از 5 سال به صحنه بازمی‌گردد

آبان 22, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش کمدی گمنام

کسالت فرزاد حسنی، «کمدی گمنام» را تعطیل کرد

آبان 18, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران احیای لباس های تالار وحدت

آرشیو لباس‌های تئاتر تالار وحدت احیا شد

آبان 17, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران عمارت نوفل لوشاتو

عمارت نوفل لوشاتو میزبان 4 نمایش در آبان ماه

آبان 17, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران مدیر عامل خانه تئاتر

رد شدن استعفای مدیرعامل خانه تئاتر

آبان 17, 1402

آرشیو مطالب استان ها تئاتر ایران کاهانی کارگردان تئاتر

رسول مجرد کاهانی کارگردان تئاتر: هنر در مشهد کم دیده می‌شود

آبان 17, 1402

استان ها آرشیو مطالب تئاتر مشهد

تئاتر در مشهد نیازمند حمایت دولتی است

آبان 17, 1402

×