آرشیو مطالب

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران فراخوان جشنواره هنرهای نمایشی کانون پرورشی فکری

فراخوان نوزدهمین جشنواره ملی هنرهای نمایشی کانون پرورش فکری

آذر 20, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران مه لقا باقری

مه‌لقا باقری به «گناه مشترک» پیوست

آذر 20, 1402

آرشیو مطالب سایت ایران کود

مزایای کودها: بهره وری و پایداری کشاورزی

آذر 20, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تئاتر آنتیگونه

«آنتیگونه» به کارگردانی محمدرضا آگاه دوباره به صحنه باز‌می‌گردد

آذر 20, 1402

آرشیو مطالب افعی تهران

سریال های نمایش خانگی گناه فرشته ، افعی تهران و نیسان آبی پخش دانلود آپ مدیا

آذر 20, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران تئاتر چرتالدو

«چرتالدو» از 19 آذرماه در تئاترشهر به صحنه می‌رود

آذر 19, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران جشنواره هم آغاز تئاتر شهر

معرفی آثار پذیرفته‌شده در جشنواره هم‌آغاز

آذر 19, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران اسفرود بی دم

نمایش «اسفرود بی دم» در تئاتر شهرزاد

آذر 19, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ناکجا آباد

کنسرت -نمایش «ناکجاآباد» در تماشاخانه ملک

آذر 16, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تئاتر لانگ شات

«لانگ شات» در تئاتر هامون برای چهارمین بار به روی صحنه می‌رود

آذر 16, 1402

×