گزارش مالی معاونت امور هنری در سال ٩۶ منتشر شد

گزارش مالی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ١٣٩۶ در بخش های هنرهای تجسمی، مد و لباس، هنرهای نمایشی و موسیقی منتشر شد. به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای شفاف سازی در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امورهنری، […]


گزارش مالی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال ١٣٩۶ در بخش های هنرهای تجسمی، مد و لباس، هنرهای نمایشی و موسیقی منتشر شد.

به گزارش تئاتر آنلاین به نقل از روابط عمومی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در راستای شفاف سازی در حوزه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت امورهنری، جداول گزارش های مالی سال ١٣٩۶ معاونت به تفکیک حوزه های هنرهای تجسمی، مد و لباس، موسیقی و هنرهای نمایشی منتشر شد.

در ادامه روند ارایه گزارش ها در راستای شفاف سازی، گزارش های دیگری نیز به تدریج منتشر می شود.

گزارش مالی معاونت هنری را اینجا بخوانید.

کد خبر ۴۳۹۳۶۳۳
زهرا منصوری