تصاویر نمایش غبار

نمایش آیینی غبار، به نویسندگی انوش معظمی و کارگردانی محمد رضا مداحیان شامگاه جمعه در تالار وحدت به روی صحنه رفت.

2381255.jpg (1000×667)

2381250.jpg (1000×667)

2381254.jpg (1000×667)

2381252.jpg (1000×667)

2381257.jpg (1000×667)

2381256.jpg (1000×667)

2381259.jpg (1000×667)

2381276.jpg (1000×667)

2381261.jpg (1000×667)

2381262.jpg (1000×667)

2381270.jpg (1000×667)

2381270.jpg (1000×667)

2381265.jpg (1000×667)

2381269.jpg (1000×667)