تصاویر نمایش اگه بمیری

Reading Time: 2 minutes نمایش «اگه بمیری» به نویسندگی فلوریان زلر و کارگردانی سمانه زندی نژاد در مجموعه تئاتر ایرانشهر در حال اجرا است.

Reading Time: 2 minutes

2546700.jpg (1000×667)

2546698.jpg (1000×667)

2546702.jpg (1000×667)

2546697.jpg (1000×667)

2546703.jpg (1000×667)

2546705.jpg (1000×667)

2546706.jpg (1000×667)

2546704.jpg (1000×667)

2546711.jpg (1000×667)

2546710.jpg (1000×667)

2546713.jpg (1000×667)

2546716.jpg (1000×667)

2546718.jpg (1000×667)

2546715.jpg (1000×667)

2546719.jpg (1000×667)

2546725.jpg (1000×667)

2546726.jpg (1000×667)

2546727.jpg (1000×667)