نمایشگاه نقاشی ناهید دانشمند در احسان

رنگ ها در هم آمیخته شدن و با قلمو بوم را نوازش کردن و این چنین آغاز شد.

رنگ ها در هم آمیخته شدن و با قلمو بوم  را نوازش کردن و این چنین آغاز شد.

هنر نقاشی یعنی  تخیلا ت ، واقعیت ها ، احساسات و هر آنچه که در ذهن انسان هست به تصویر گشیدن و از دیدن آن بهره بردن.

من معتقد هستم هنر به خصوص هنر نقاشی مسیری بسیار طولانی است که وقتی وارد این مسیر نامتناهی  می شوی برگشتن و خارج شدن از آن غیر ممکن است چون با تمام روح و وجود انسان درگیر است.

برای من افتخاری بزرگ است که می توانم برای دومین بار با نگارخانه احسان همکاری نمایم تا آثارنقاشی رنگ روغن خود را در دو سبک رئال و مدرن به نمایش بگزارم.

نمایشگاه نقاشی ناهید دانشمند از ۲۷ بهمن الی ۲ اسفند ماه ۹۱ در نگارخانه احسان برگزار خواهد شد . ساعت بازدید ۳۰ : ۱۶ الی ۲۰ می باشد.

آجودانیه -۱۴شرقی-شماره ۲۲    تلفن ۲۲۲۸۶۱۴۳