مایکل داگلاس با پسرش همبازی می‌شود/ فیلمی دیگر از نسل سوم داگلاس

مایکل داگلاس با پسرش کامرون در یک فیلم سینمایی بازی می‌کند.

4324324
مایکل داگلاس با پسرش کامرون در یک فیلم سینمایی بازی می‌کند.