مازیار و فرزین مجوز اجرای صحنه‌ای گرفتند

واحد نظارت و ارزشیابی دفترموسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اجرای صحنه‌ای ۲گروه موسیقی پاپ درشهرستان‌ها را صادرکرد.

واحد نظارت و ارزشیابی دفترموسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز اجرای صحنه‌ای ۲گروه موسیقی پاپ درشهرستان‌ها را صادرکرد.

به گزارش MrArt.ir، مجوز اجرای صحنه‌ای برای گروه موسیقی پاپ «شوک» به سرپرستی و خوانندگی فرزادفرزین در روز ۱۳تیرماه، ساعت ۱۷:۳۰ و ۲۰:۳۰ یک شب دو اجرا در تالارشهید آوینی بندرعباس، با اجرای ۱۸قطعه ،قطعاتی چون «مثل تو»،«شانس»، «یادگار»،«هموطن» و گروه موسیقی پاپ «مازیارفلاحی» به سرپرستی و خوانندگی مازیارفلاحی در روزهای ۱۰ و ۱۱ تیرماه ساعت ۲۱:۳۰ هر شب یک اجرا درسالن ورزشی جمعیت هلال احمر اهواز، با اجرای ۱۹قطعه، قطعاتی چون «دلم گرفته»، «دوستت دارم»، «عمق احساس» و «فرض محال» صادر شد.

امتیاز اجرای گروه «شوک» برای شرکت هنرمندان «خاک جنوب» و گروه مازیارفلاحی برای شرکت «ترنج موزیک» صادرشده است.