فرماندار مریوان رئیس ستاد اجرایی جشنواره تئاتر خیابانی شد

با ابلاغ بهمن مرادنیا استاندار کردستان، آراتیکاس اقبال رئیس ستاد اجرایی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان شد.


با ابلاغ بهمن مرادنیا استاندار کردستان، آراتیکاس اقبال رئیس ستاد اجرایی پانزدهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان شد.