دهه اول ماه محرم در اراک هستیم/ اجرای تعزیه در برج میلاد

علاءالدین قاسمی تعزیه خوان اعلام کرد که در دهه اول ماه محرم مشغول اجرای تعزیه در شهر اراک است و برای دهه دوم در برج میلاد به اجرای تعزیه خواهد پرداخت. علاءالدین قاسمی تعزیه خوان پیشکسوت که همه ساله در ماه محرم و صفر به اجرای مجالس تعزیه در نقاط مختلف کشور می پردازد درباره […]


علاءالدین قاسمی تعزیه خوان اعلام کرد که در دهه اول ماه محرم مشغول اجرای تعزیه در شهر اراک است و برای دهه دوم در برج میلاد به اجرای تعزیه خواهد پرداخت.

علاءالدین قاسمی تعزیه خوان پیشکسوت که همه ساله در ماه محرم و صفر به اجرای مجالس تعزیه در نقاط مختلف کشور می پردازد درباره فعالیت های این روزهای خود به تئاتر آنلاین گفت: از اول ماه محرم به شهر فرمهین اراک آمده ایم و در دهه اول ماه محرم مشغول اجرای تعزیه در این شهر هستیم.

وی درباره مجالس تعزیه مدنظر برای اجرا در شهر فرمهین، افزود: مجالسی که در نظر گرفته شده تعزیه های عاشورایی هستند نظیر تعزیه های حضرت قاسم(ع)، حضرت علی اکبر(ع)، حضرت ابوالفضل(ع)، مسلم بن عقیل و مجالس عاشورایی دیگر.

قاسمی درباره برنامه های مدنظر برای اجرای مجالس تعزیه در دهه دوم ماه محرم، اظهار کرد: جلسه ای را در برج میلاد برگزار کردیم که هنوز نتیجه این جلسه قطعی نشده است ولی به احتمال زیاد در دهه دوم ماه محرم به اجرای تعزیه در فضای پیرامون برج میلاد خواهیم پرداخت.

این تعزیه خوان در پایان درباره احتمال اجرای مجالس تعزیه در فضای باز مجموعه تئاتر شهر نیز گفت: قرار است در اواخر ماه صفر به مدت ۶ روز به اجرای تعزیه در فضای باز مجموعه تئاتر شهر بپردازیم.