تصاویر نمایش سقراط

بازیگران: فرهاد آئیش، لادن مستوفی، بهناز نازی، ایوب آقاخانی، یعقوب صباحی، کتانه افشاری نژاد، نقی سیف جمالی، سیاوش چراغی‌پور، بهار نوحیان، بهمن عباسپور، رضا جهانی، سروش کریمی نژاد، مجتبی پیرزاده، مهرداد خانی، مجید قادری، بهمن ناصری، محمد نژاد

IMG15594422.jpg (1000×690)

IMG15594011.jpg (722×1000)

IMG15592606.jpg (673×1000)

IMG16001166.jpg (649×1000)

IMG15595887.jpg (600×1000)

IMG16000529.jpg (1000×842)

IMG15595481.jpg (1000×854)

IMG16001404.jpg (587×1000)

IMG16000298.jpg (740×1000)

IMG15595837.jpg (664×1000)

IMG16000373.jpg (1000×680)