تصاویر نمایش سر آشپز پیشنهاد می‌ کند

تئاتر آنلاین – نمایش «سرآشپز پیشنهاد می‌کند» از ۱۷ اردیبهشت تا دوم تیر هر شب ساعت ۲۱ در تماشاخانه سنگلج واقع در خیابان وحدت اسلامی، ضلع جنوبی پارک‌شهر، ابتدای خیابان بهشت روی صحنه می‌رود.

731505.jpg (900×600)

731504.jpg (900×600)

731501.jpg (900×600)

731500.jpg (900×600)

731502.jpg (900×600)

731496.jpg (900×600)

731497.jpg (900×600)

731498.jpg (900×600)

731499.jpg (900×600)

731503.jpg (900×600)