تصاویر نمایش «رقص کاغذ پاره ها»

Reading Time: 2 minutes نمایش رقص کاغذ پاره ها به نویسندگی محمد یعقوبى و کارگردانی سیاوش اسد به روی صحنه است.

Reading Time: 2 minutes

نمایش رقص کاغذ پاره ها به نویسندگی محمد یعقوبى و کارگردانی سیاوش اسد به روی صحنه است. عکس: علی اشتری و فوژان پارسا.

IMG18535278.jpg (800×533)

IMG18521535.jpg (800×540)

IMG18534430.jpg (800×533)

IMG18515471.jpg (800×540)

IMG18525106.jpg (800×800)

IMG18532648.jpg (800×635)