تصاویر/ موشمرگی

نویسنده و کارگردان: مهدی ‌محبعلی ‌(سهاب)، بازیگران: محمدرضا ‌حسن ‌زاده،سحر ‌گلشیرازی، شقایق عزیزی، نوشین ‌طیاری، فرانک ظاهری، مه نیا قاسمی، مهدی ‌طایفه ‌عباسی و آتنا ‌دولت ‌آبادی. خلاصه: به عنوان یک موش تصمیم گرفتن بسیار اهمیت دارد. گربه، تله ها و زیرزمین و تاریکی مهم‌ترین مشکلات شما نیستند وقتی خودتان تصمیمی برای رفتن ندارید. درباره نمایش: نمایش موشمرگی گل روایتی روان‌شناختی و غیرواقعی از یکی از وحشتناک‌ترین جنایت‌های معاصر است.

03 tpnh

04 shf6

05 c3og

06 t1in

07 p64q

08 169f

02 0nn4

%D9%85%D9%88%D8%B4%D9%85%D8%B1%DA%AF%DB%8C z8i3

منبع: تیوال – عکاس: رضا جاویدی