تصاویر تشییع پیکر فتحعلی واشقانی استاد کهنه کار خوشنویسی

مراسم تشییع پیکر فتحعلی واشقانی فراهانی استاد کهنه کار خوشنویسی دوشنبه مقابل تالار وحدت برگزار شد.