تصاویر اجرای چهار نمایش در آموزشگاه پانیذ

تئاتر آنلاین – برنامه های این روزهای آموزشگاه درکنار تب و تاب سیزدهمین جشنواره پانیذ که بناست در دو بخش نوجوان و جوان با ارائه نمایش های فاخر در این رده ی سنی در شهریور امسال برگزار شود نیز شاهد اجراهای شاخص در جشنواره های قبلی و بازبینی آثار برای شرکت در جشنواره های خارجی باعث شد که این آثار بار دیگر بر روی صحنه نمایش برود.

برنامه های این روزهای آموزشگاه درکنار تب و تاب سیزدهمین جشنواره پانیذ که بناست در دو بخش نوجوان و جوان با ارائه نمایش های فاخر در این رده ی سنی در شهریور امسال برگزار شود نیز شاهد اجراهای شاخص در جشنواره های قبلی و بازبینی آثار برای شرکت در جشنواره های خارجی باعث شد که این آثار بار دیگر بر روی صحنه نمایش برود.

به گزارش تئاتر آنلاین، آموزشگاه پانیذ در اجراهای این چند شب میزبان هنرمندان سارا رسول زاده بازیگر عاشقانه و ماهان حیدری بود.

اجراهای این ۴ شب قهوه قجری به کارگردانی سرکار خانم رضی /شهر قصه به کارگردانی سرکار خانم خورسندی/مدرسه هوشمند به کارگردانی جناب اقای جلالی /مردی که لب نداشت به کارگردانی سرکارخانم خمرسندی/ خروس زری پیرهن پری به کارگردانی سرکار خانم خورسندی / کله پوکها به کارگردانی سرکار خانم رضی/ پریا به کارگردانی سرکار خانم معصومی / بزی لند به کارگردانی سرکار خانم پورکرمی

736605.jpg (900×671)

736604.jpg (900×600)

736603.jpg (900×729)

736602.jpg (900×600)

736609.jpg (900×599)

736606.jpg (900×600)

736610.jpg (900×842)

736617.jpg (900×742)

736621.jpg (900×599)

736625.jpg (900×722)

736626.jpg (900×793)

736623.jpg (831×810)

736618.jpg (767×810)

736620.jpg (668×686)

736614.jpg (557×810)

736608.jpg (900×528)

736611.jpg (666×900)

736612.jpg (773×900)

736613.jpg (900×722)

736616.jpg (900×599)

736619.jpg (900×571)

736624.jpg (900×599)