تئاتر می تواند اقتصاد آفرین باشد

«اقتصاد تئاتر» دغدغه ای است که مدتی ذهنم را بدجوری مشغول کرده و در تلاش هستم که با شیوه های مختلف مردم را به سالن های تئاتر شهرمان بکشانم. تئاتر خصوصی حق تئاتر بزرگ مشهد است. شما هم با من همراه باشید در این هدف مقدس.

03مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه عرصه فرهنگ می تواند اقتصادآفرین باشد، گفت: تئاتر دارای ظرفیت دیپلماسی فرهنگی است و می تواند اقتصادآفرین و مرتفع کننده بخشی از انتظارات و توقعات هنرمندان باشد؛ پرداخت و عرضه صحیح نمایش، برنامه ریزی های مدون و منسجم در این مسیر یاری رسان است. سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی برای عرصه های مختلف فرهنگی فرصت مغتنمی محسوب می شود.

سید سعید سرابی افزود: امیدواریم وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و شورای عالی انقلاب فرهنگی با پرداخت قوی به این موضوعات، تبیین ابعاد و شاخص های این موضوع، زمینه های مناسبی را برای تحقق آن مهیا کند.

سخن «مشهدتئاتر» در سال ۹۳؛

استقبال تماشاگران و حمایت از اقتصاد تئاتر مشهد
«اقتصاد تئاتر» دغدغه ای است که مدتی ذهنم را بدجوری مشغول کرده و در تلاش هستم که با شیوه های مختلف مردم را به سالن های تئاتر شهرمان بکشانم. تئاتر خصوصی حق تئاتر بزرگ مشهد است. شما هم با من همراه باشید در این هدف مقدس.

سید جواد اشکذری