تصاویر جشنواره تئاتر خردسال پانیذ

دوازدهمین جشنواره کودک و نوجوان پانیذ در بخش خردسال با پنج اثر در سینما صحرا برگزار شد.

693667.jpg (900×599)

693664.jpg (900×599)

693668.jpg (900×599)

693674.jpg (850×566)

693673.jpg (900×599)

693672.jpg (600×900)

693675.jpg (600×900)

693669.jpg (600×900)

693670.jpg (600×900)

693671.jpg (600×900)

693666.jpg (600×900)