تصاویر اجرای تعزیه شهادت علی اکبر(ع) در شیراز

آیین اجرای تعزیه میدانی شهادت حضرت علی اکبر(ع) و حر، همزمان با پنجمین روز از ماه محرم در بوستان مادر شیراز برگزار شد.

2897908.jpg (1000×667)

2897911.jpg (1000×667)

2897915.jpg (1000×667)

2897916.jpg (1000×667)

2897930.jpg (1000×667)

2897932.jpg (1000×667)

2897934.jpg (1000×667)

2897936.jpg (1000×667)