آغاز دور تازه اجرای پروتکل های بهداشتی در مجموعه تئاتر شهر

تالارهای مختلف مجموعه تئاترشهر روز پنجشنبه بیست و نهم خردادماه با همکاری شهرداری و آتش‌نشانی برای دومین‌بار پیاپی ضدعفونی و گندزدایی شدند.

تالارهای مختلف مجموعه تئاترشهر روز پنجشنبه بیست و نهم خردادماه با همکاری شهرداری و آتش‌نشانی برای دومین‌بار پیاپی ضدعفونی و گندزدایی شدند.