تبلیغات

شماره یک: هفته ای پنجاه هزار تومان.

شماره دو: هفته ای سی هزار تومان.

جهت ارتباط و شرایط ویژه آگهی با این شماره تماس بگیرید: ۰۹۱۲۶۸۸۶۰۳۸ – ۰۹۳۵۴۱۶۳۵۷۴

 

شماره یک – مکان تبلیغات و نمایش در تمامی صفحات سایت

01126.jpg (1000×630)

شماره دو نمایش تبلیغات در صفحه نخست سایت

02210.jpg (1000×630)

14114.jpg (691×130)

معرفی هفته
نگاه