برچسب زده شده با: کهبد تاراج

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران کارگردان نمایش تئاتر لندهور

سقوطِ آزادِ تئاتر به اجراهای بوتیکی و تجاری/ نیاز به احیا داریم

اسفند 15, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران مواجهه‌ای بدون قضاوت با «طیب»/نسل امروز پای اسطوره‌هایش می‌ایستد؟

مواجهه‌ای بدون قضاوت با «طیب»/نسل امروز پای اسطوره‌هایش می‌ایستد؟

مرداد 16, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران بزرگداشت محمود استادمحمد با اجرای نمایش «ط...»

بزرگداشت محمود استادمحمد با اجرای نمایش «ط…»

تیر 28, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران شاهد روایتی جدید از زندگی طیب حاج رضایی باشید/ یک لوطی انقلابی

شاهد روایتی جدید از زندگی طیب حاج رضایی باشید/ یک لوطی انقلابی

تیر 22, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به تماشای «ط...» نشست

رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به تماشای «ط…» نشست

تیر 21, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران حسین کیانی با «کافه کات» به ایران‍شهر می‌آید

حسین کیانی با «کافه کات» به ایران‍شهر می‌آید

فروردین 29, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تعصب کور و عقب‌ماندگی فرهنگی در «تاناکورا»/ امیدوارم شرمنده نشوم

تعصب کور و عقب‌ماندگی فرهنگی در «تاناکورا»

اسفند 16, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4265774

آخر هفته به «پایین، گذر سقاخونه» بروید/ درگیری در یک مثلت عاشقانه

شهریور 10, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4253353

«بغل» به تماشاخانه‌ ایرانشهر می‌رود

مرداد 29, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3794654

«آسیدکاظم» به پنجاهمین سالگرد اجرایش نرسید/ فرصت تمرین از دست رفت

اسفند 25, 1400

×