برچسب زده شده با: پروژه رادیو تئاتر

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران فراخوان «رادیو در صحنه» منتشر شد

فراخوان «رادیو در صحنه» منتشر شد

مرداد 17, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران نمایشی که از «تئاتر مقاومت» به «فجر» رسید/ یادداشت‌های شهید بی‌سر

نمایشی که از «تئاتر مقاومت» به «فجر» رسید/ یادداشت‌های شهید بی‌سر

دی 27, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران معرفی داوران بخش رادیوتئاتر جشنواره تئاتر فجر

معرفی داوران بخش رادیوتئاتر جشنواره تئاتر فجر

دی 25, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران جدول اجراهای بخش رادیوتئاتر جشنواره تئاتر فجر منتشر شد

جدول اجراهای بخش رادیوتئاتر جشنواره تئاتر فجر منتشر شد

دی 17, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران انتخاب آثار بخش رادیوتئاتر دوازدهمین دوره تئاتر «صاحبدلان»

انتخاب آثار بخش رادیوتئاتر دوازدهمین دوره تئاتر «صاحبدلان»

دی 12, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران معرفی آثار راه یافته به بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر

معرفی آثار راه یافته به بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر فجر

دی 11, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4329572

معرفی برگزیدگان بخش رادیو تئاتر جشنواره مقاومت

آبان 20, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4328129

خلبانی که ایران مدیون اوست و روایت «در لانه زنبور»

آبان 19, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4327166

آثار راه یافته به بخش رادیو تئاتر جشنواره تئاتر مقاومت معرفی شدند

آبان 17, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4278155

معرفی متون پذیرفته شده بخش رادیوتئاتر جشنواره تئاتر مقاومت

شهریور 21, 1401

×