برچسب زده شده با: پردیس تئاتر تهران

تئاتر ایران آرشیو مطالب 05 1

اجرای سه نمایش کودک در پردیس تئاتر تهران

فروردین 26, 1403

آرشیو مطالب تئاتر ایران با هدف آموزش موسیقی تئاتر آموزش موسیقی در پردیس تئاتر تهران برگزار می‌شود

آموزش موسیقی تئاتر در پردیس تئاتر تهران برگزار می‌شود

دی 16, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران تئاتر قوز بالا قوز

نمایش «قوز بالا قوز» در پردیس تئاتر تهران به روی صحنه می‌رود

آبان 8, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ۱۵ هزار نفر تماشاگر «شبیه نور» شدند/ تجربه‌ای مردمی در فضایی هنری

۱۵ هزار نفر تماشاگر «شبیه نور» شدند/ تجربه‌ای مردمی در فضایی هنری

شهریور 5, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «قلاده‌های سرخ» و جایگاه زن در سرنوشت جامعه/ اثری که زنانه است

«قلاده‌های سرخ» و جایگاه زن در سرنوشت جامعه/ اثری که زنانه است

مرداد 27, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران اجرای «شبیه نور» در پردیس تئاتر تهران

اجرای «شبیه نور» در پردیس تئاتر تهران

مرداد 15, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران هشتمین «جایزه هنری غدیر»

برترین های هشتمین جایزه هنری غدیر معرفی شدند/ شنیدن حرف‌های مهم

تیر 19, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران هشتمین «جایزه هنری غدیر»

هشتمین «جایزه هنری غدیر»

تیر 19, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران اجرای«خانواده آقای نریمان»توجیه اقتصادی ندارد/گرفتاریرستم درتهران

اجرای«خانواده آقای نریمان»توجیه اقتصادی ندارد/گرفتاریرستم درتهران

خرداد 10, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «خانواده آقای نریمان» به پردیس تئاتر تهران می‌روند

«خانواده آقای نریمان» به پردیس تئاتر تهران می‌روند

اردیبهشت 31, 1402

×