مرور برچسب

نمایش بینوایان

بیلبوردهای شهری؛ آیا مدیران دولتی تخلف کرده‌اند؟

مدیرعامل زیباسازی شهرسازی و مسئول بلیبوردهای شهری می‌گوید که براساس مجوزهای ارشاد به پارسایی مجوز تبلیغات داده است. او گفته «ما بدون اجازه ارشاد نمی‌توانیم مجوزی بدهیم. هماهنگی‌ها در ارشاد انجام شده است.»

تئاتر مدتهاست بی در و پیکر است

کارگردان نمایش "بینوایان" در نشست خبری گفت: زمانی بود که مرکز هنرهای نمایشی ارشاد حمایت های مادی و معنوی از گروه‌ها می‌کرد و ما هنرمندان خیلی دغدغه فروش و درآمد نداشتیم اما الان که تئاتر شبه خصوصی شده و برای اجرای یک سالن خصوص باید شبی ۵۰۰…