برچسب زده شده با: نشست تخصصی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3742070

انتقاد از فقدان قوانین مناسب در حوزه «هنر»/ خلاقیت را کشته‌ایم!

فروردین 26, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3695840

برپایی نشست تخصصی جشنواره نمایش عروسکی با حضور ۴ استاد

بهمن 29, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3679841

آغاز اجرای آثار رادیوتئاتر و برپایی اولین نشست پژوهشی «تئاتر فجر»

بهمن 15, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3465745

برگزاری ۴۰ نشست‌ مجازی تئاتری در کانون پرورش فکری

خرداد 11, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3349336

بررسی یک کتاب تازه در حوزه جامعه شناسی تئاتر

دی 23, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3339117

بررسی چیستی و ماهیت تئاتر مستند در «سه‌شنبه‌های پژوهشی تئاتر»

دی 14, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3288922

بررسی «رابطه دراماتورژ با عناصر اجرا» در سه‌شنبه‌های پژوهشی تئاتر

آبان 18, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3288922

بررسی «رابطه دراماتورژ با عناصر اجرا» در «سه‌شنبه‌های پژوهشی تئ

آبان 18, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3197341

برپایی نشست تعامل یا تقابل کارگردان با نمایشنامه‌نویس در اجرا

مرداد 13, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3196520

حقوقدانان دوشنبه به تئاتر شهر می‌آیند

مرداد 12, 1398

×