برچسب زده شده با: موسیقی ایرانی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران قصه دست‌خط آقای مدیر برای جوان‌ها چه بود؟/ عبور از روزهای سخت

قصه دست‌خط آقای مدیر برای جوان‌ها چه بود؟/ عبور از روزهای سخت

شهریور 5, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران اولین کنسرت موسیقی تئاتر ایران برگزار شد/ این اجراها متفاوت است

اولین کنسرت موسیقی تئاتر ایران برگزار شد/ این اجراها متفاوت است

تیر 17, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران پرواز همای اپرت «موسی و شبان» اجرا می‌کند

پرواز همای اپرت «موسی و شبان» را اجرا می‌کند

خرداد 7, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران پرواز همای اپرت «موسی و شبان» اجرا می‌کند

پرواز همای اپرت «موسی و شبان» اجرا می‌کند

خرداد 7, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تهمورس پورناظری پرفورمنس «باز آمدم» را روی صحنه می‌برد

تهمورس پورناظری پرفورمنس «باز آمدم» را روی صحنه می‌برد

اردیبهشت 6, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران مدیران جدید ادارات نمایش و موسیقی بنیاد شهید منصوب شدند

مدیران جدید ادارات نمایش و موسیقی بنیاد شهید منصوب شدند

اسفند 27, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران «کافه عاشقی» منتشر شد/ موسیقی ایرانی هنوز گیشه دارد

«چشم جادو» منتشر شد/ صوت

اسفند 3, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4030367

ثبت نام آزمون ادواری بخش استانداردهای مهارتی آغاز شد

آذر 6, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4221940

جشن تئاتر و موسیقی «حافظ» برگزار شد/تندیس در دست افشاریان و عقیلی

مرداد 2, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4143555

برگزاری جشن تئاتر و موسیقی حافظ در اوائل مرداد

تیر 15, 1401

×