برچسب زده شده با: مهران رنجبر

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3225919

«کریم‌لوژی» هنوز حرف برای گفتن دارد/ آغاز تور اجرا در آینده نزدیک

اردیبهشت 6, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4084875

«مارادونا» ۲۰ اسفند تهران را ترک می‌کند

اسفند 16, 1400

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4071133

بازگشت «مارادونا» روی صحنه تئاتر

اسفند 3, 1400

آرشیو مطالب معرفی تئاتر 1203

نمایش مارادونا

بهمن 27, 1400

آرشیو مطالب تئاتر ایران 3611916

«مارادونا» تئاتری شد

دی 27, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3714403

معرفی داوران دومین جشنواره مونولوگ دانشجویی افرا

اسفند 19, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3548169

«چه گوارا» وارد تئاتر ایران می‌شود/ اجرا تا پایان سال جاری

شهریور 18, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3372463

مرور کارنامه چند کارگردان تئاتر فجر/ هنرمندانی که صحنه را زیستند

بهمن 17, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3367312

فرید قبادی «مارلون براندو» شد/ برزخ مهران رنج بر ادامه دارد

بهمن 12, 1398

آرشیو مطالب تئاتر ایران 3225919

«کریملوژی» از مرگ تلخک می‌گوید/۳ روز عزای عمومی برای کریم‌شیره‌ای

شهریور 23, 1398

×