برچسب زده شده با: معرفی کتاب

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران معرفی کتاب سه قطعه حاوی سه نمایشنامه نوشته پیتر هانتکه و ترجمه عباس نعلبندیان بعد از 52 سال منتشر شد2

انتشار ترجمه عباس نعلبندیان از هانتکه بعد از ۵۲ سال

دی 26, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران معرفی کتاب کتاب نمایش در ایران

معرفی کتاب «نمایش در ایران» به قلم بهرام بیضائی

شهریور 19, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «شب شرقی و ایستگاه هفتم» منتشر شد/ چیرگی توهم بر منطق زندگی

«شب شرقی و ایستگاه هفتم» منتشر شد/ چیرگی توهم بر منطق زندگی

شهریور 3, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران انتشار «بازیگری روان‌تنی رویکردی بینافرهنگی پس از استانیسلاوسکی»

انتشار «بازیگری روان‌تنی رویکردی بینافرهنگی پس از استانیسلاوسکی»

مرداد 8, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «آریوبرزن» و سه نمایشنامه دیگر در نشر عنوان منتشر شد

«آریوبرزن» و سه نمایشنامه دیگر در نشر عنوان منتشر شد

مرداد 8, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ترجمه «زیبایی شناسی کنش اجرایی» منتشر شد

ترجمه «زیبایی شناسی کنش اجرایی» منتشر شد

مرداد 3, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ترجمه «تئاتر و اجرای پسا_سینمایی» به بازار نشر آمد

ترجمه «تئاتر و اجرای پسا_سینمایی» به بازار نشر آمد

تیر 20, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایشنامه «قلی و گلی» منتشر شد

نمایشنامه «قلی و گلی» منتشر شد

تیر 10, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران کتابی درباره تأمین مالی سینما و تئاتر در بورس/ کیمیایی مقدمه نوشت

کتابی درباره تأمین مالی سینما و تئاتر در بورس/ کیمیایی مقدمه نوشت

خرداد 17, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «این سه تسخیرناپذیر» دوباره دیده شدند!/کتابی درباره سه غول ابزورد

«این سه تسخیرناپذیر» دوباره دیده شدند!/کتابی درباره سه غول ابزورد

اردیبهشت 29, 1402

×