برچسب زده شده با: محمد لارتی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4263447

معرفی داوران بخش تئاتر خیابانی دومین فصل‌واره فرهنگی و هنری ایثار

آذر 12, 1401

آرشیو مطالب استان ها 4339027

اجرای عمومی تئاترهای خیابانی فصل‌واره ایثار در شهرستان‌های تهران

آذر 2, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4338070

معرفی هیات داوران بخش ایثار جشنواره تئاتر استان تهران 

آبان 30, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4268946

معرفی برگزیدگان سومین جشنواره تئاتر تک نفره خلاق ایثار

شهریور 12, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4263447

تمدید مهلت فراخوان بخش تئاتر دومین فصل‌واره فرهنگی و هنری ایثار

شهریور 7, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4256787

فصل‌واره فرهنگی و هنری ایثار بر تولید آثار فاخر و ملی متمرکز است

شهریور 1, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4128761

رامین ناصرنصیر «نصف شبی» به تماشاخانه شهرزاد می‌آید

اردیبهشت 5, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3988597

اجرای نمایش‌های تئاتر خیابانی فصل‌واره «ایثار» شهرستان‌های تهران

آذر 22, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3986283

داوران ۴ بخش فصل‌واره فرهنگی و هنری «ایثار» معرفی شدند

آذر 20, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3977750

معرفی آثار برگزیده جشنواره تئاتر استان قزوین

آذر 14, 1400

×