برچسب زده شده با: قربان نجفی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش موزیکال بیژن و منیژه به کارگردانی شکرخدا گودرزی

نخستین گروه بازیگران نمایش «بیژن و منیژه» معرفی شدند

فروردین 14, 1403

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «آبی بنوش» ۱۵ دقیقه قبل از سحر/ آش زرد بوشهری‌ها در افطار

«آبی بنوش» ۱۵ دقیقه قبل از سحر/ آش زرد بوشهری‌ها در افطار

فروردین 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران افطار با قهوه مخصوص عربی/ غذاهای عرب‌های خوزستان برای ماه رمضان

افطار با قهوه مخصوص عربی/ غذاهای عرب‌های خوزستان برای ماه رمضان

فروردین 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران بازی انگشتر کوچک در ماه رمضان/ درآوردن رخت عزا به احترام عید فطر

بازی انگشتر کوچک در ماه رمضان/ درآوردن رخت عزا به احترام عید فطر

فروردین 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران افطار به همسایه‌ها با «کاسم سا»/ «شب چره» شیرازی‌ها در ماه رمضان

افطار به همسایه‌ها با «کاسم سا»/ «شب چره» شیرازی‌ها در ماه رمضان

فروردین 6, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران «آشتی‌کنان» رمضانی در خراسان شمالی/ «گل‌خندان» و «پیشاشو» چیست؟

«آشتی‌کنان» رمضانی در خراسان شمالی/ «گل‌خندان» و «پیشاشو» چیست؟

فروردین 4, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران پیشواز رمضان با «مقابله» و «خونریزون»/ این سفر یک سرآغاز است

پیشواز رمضان با «مقابله» و «خونریزون»/ این سفر یک سرآغاز است

فروردین 3, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3121181

نمایشی که بعد از ۳۰ سال اجرا شد/ چالش‌های شاپرک خانوم با عنکبوت

اردیبهشت 17, 1398

×