برچسب زده شده با: فرهنگستان هنر

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3765646

علی نصیریان رئیس گروه نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر شد

اردیبهشت 21, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2970100

علی نصیریان عضو پیوسته فرهنگستان هنر شد

آذر 25, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3436358

فراخوان همایش «هنر/کرونا» منتشر شد

اردیبهشت 8, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3173546

«مرگ و زایش» به فرهنگستان هنر رسید

تیر 17, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2912641

جمشید مشایخی هنرش را با مردم روزگارش صیقل داد

فروردین 14, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2980195

جشنواره تئاتر فجر و فرهنگستان هنر تفاهمنامه همکاری امضا کردند

آذر 19, 1397

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2962248

مرکز مطالعات نمایش‌های سنتی ایرانی ایجاد می‌شود

آبان 30, 1397

آرشیو مطالب تئاتر ایران 2929597

تشکیل کارگروه مشترک همکاری معاونت امور هنری و فرهنگستان هنر

مهر 25, 1397

آرشیو مطالب تئاتر ایران 2920419

گروه نمایش و ادبیات نمایشی فرهنگستان هنر تشکیل شد

مهر 16, 1397

آرشیو مطالب تئاتر ایران 2909134

اجرای نمایش «چاه مسموم و طریق مغموم» در فرهنگستان هنر

مهر 3, 1397

×