برچسب زده شده با: عباس غفاری

برگزیده آرشیو مطالب تئاتر ایران بزرگداشت علی رفیعی با حضور حمیدرضا پورآذری و ستاره اسکندری

ستاره اسکندری: کار با علی رفیعی به زندگی شما بُعد می‌دهد

دی 23, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران معرفی دبیر چهارمین جشنواره تئاتر افرا

تمدید مهلت ارسال اثر به چهارمین جشنواره تئاتر افرا

مرداد 31, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران معرفی دبیر چهارمین جشنواره تئاتر افرا

معرفی دبیر چهارمین جشنواره تئاتر افرا

مرداد 14, 1402

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4008725

یک اجرای ویژه برای «می‌خواستم اسب باشم»

بهمن 6, 1400

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4019354

درخشش «کبوتری ناگهان» محمدچرمشیر

دی 18, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4008725

«می‌خواستم اسب باشم» از ۱۹ دی در عمارت نوفل لوشاتو

دی 11, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3986178

«می‌خواستم اسب باشم» به صحنه می‌رود

آذر 20, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3852562

انتخابات انجمن منتقدان و نویسندگان تئاتر برگزار شد

مرداد 17, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3690250

مستقل‌ها توان اجرا در سالن خصوصی را ندارند

بهمن 24, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3659334

معرفی آثار بخش صحنه‌ای سی‌ونهمین جشنواره تئاتر فجر

دی 23, 1399

×