برچسب زده شده با: شهرام گیل آبادی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران هیات مدیره کانون کارگردانان

اعضای جدید هیات مدیره کانون کارگردانان خانه تئاتر معرفی شدند

مهر 16, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران آیا شورای نظارت و ارزشیابی قانونی است؟/ به هنرمندان اعتماد کنید

آیا شورای نظارت و ارزشیابی قانونی است؟/ به هنرمندان اعتماد کنید

مرداد 25, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران برگزاری دومین شب از سلسله نشست‌های تخصصی حقوق تئاتر

برگزاری دومین شب از سلسله نشست‌های تخصصی حقوق تئاتر

مرداد 22, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران برپایی نشستی تخصصی درباره حقوق تئاتر

برپایی نشستی تخصصی درباره حقوق تئاتر

تیر 13, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تئاتری که درد ندارد، باید تعطیل شود/ سیما تیرانداز چطور کولبر شد؟

تئاتری که درد ندارد، باید تعطیل شود/ سیما تیرانداز چطور کولبر شد؟

تیر 8, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران ساعت اجرای «۶۵۷» تغییر کرد

ساعت اجرای «۶۵۷» تغییر کرد

تیر 7, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران سعی «۶۵۷» نزدیک شدن به زبان مخاطب است/ درک رنج و روایت آن

سعی «۶۵۷» نزدیک شدن به زبان مخاطب است/ درک رنج و روایت آن

تیر 6, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران عوامل اجرایی نمایش «۶۵۷» معرفی شدند

عوامل اجرایی نمایش «۶۵۷» معرفی شدند

خرداد 6, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران سیما تیرانداز، امیر عظیمی و حمیدرضا ترکاشوند در نمایش «۶۵۷»

سیما تیرانداز، امیر عظیمی و حمیدرضا ترکاشوند در نمایش «۶۵۷»

خرداد 4, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران روابط عمومی تئاتر چطور به داد کارگردان می‌رسد؟

روابط عمومی تئاتر چطور به داد کارگردان می‌رسد؟

خرداد 3, 1402

×