برچسب زده شده با: سعید نجفیان

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران سعید نجفیان دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق» شد

اجرای آثار منتخب جشنواره سیزدهم تئاتر سودای عشق در هفته دفاع مقدس

مرداد 29, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران انتشار فراخوان چهاردهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق»

انتشار فراخوان چهاردهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق»

مرداد 21, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران سعید نجفیان دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق» شد

سعید نجفیان دبیر چهاردهمین جشنواره تئاتر «سودای عشق» شد

مرداد 10, 1402

آرشیو مطالب استان ها معرفی برگزیدگان هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار/ ۱ اثر به فجر رسید

برگزیدگان هفتمین جشنواره ملی تئاتر ایثار

دی 30, 1401

آرشیو مطالب استان ها ناصر آقایی، شهرام زرگر و فرهاد قائمیان به تئاتر ایثار پیوستند

ناصر آقایی، شهرام زرگر و فرهاد قائمیان به تئاتر ایثار پیوستند

دی 27, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران 4357488

معرفی داوران بخش مسابقه نمایش‌های خیابانی و محیطی سودای عشق

آذر 21, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4336275

هیات داوران بخش مسابقه جشنواره تئاتر استان تهران معرفی شدند

آذر 1, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4338834

معرفی گروه انتخاب بخش تئاتر خیابانی و محیطی جشنواره سودای عشق

آذر 1, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4337065

معرفی اعضای گروه ارزیابی و انتخاب بخش مسابقه تئاتر سودای عشق

آبان 29, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4331533

اتمام مرحله استانی جشنواره تئاتر «سودای عشق»

آبان 23, 1401

×