برچسب زده شده با: سالن تئاتر مستقل تهران

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3223793

چهارمین رپرتوآر «عصر تجربه» به تعویق افتاد

خرداد 13, 1399

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3139921

خطر ورشکستگی سالن‌های خصوصی تئاتر/ طی ۲ماه ۲۰۰ میلیون متضرر شدیم!

اسفند 12, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3366655

«تئاتر مستقل تهران» میزبان برگزیده‌های جشنواره تئاتر دانشگاهی شد

بهمن 11, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3358699

نمایندگان ۲۱ کشور در جشنواره/ شهرزاد و تئاتر مستقل میزبان شدند

بهمن 3, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3139921

«کوریولانوس» کوشکی به هندوستان می‌رود

دی 25, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3267338

«صدای آهسته برف» در تئاتر مستقل تمدید شد

آذر 13, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3309728

سیدمحمد مساوات با «بیگانه در خانه» به تئاتر مستقل می آید

آذر 12, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3304545

مهدی کوشکی با «ولپُن» به تئاتر مستقل تهران می‌آید

آذر 6, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3223793

تئاتر مستقل تهران میزبان «صدای آهسته برف» و «لانچر۵»

آبان 8, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3267338

«صدای آهسته برف» پس از پنج سال روی صحنه می‌آید

مهر 23, 1398

×