برچسب زده شده با: روز ملی هنرهای نمایشی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تئاتر زبانی جهانی و ورای گفتگوی روزمره دارد/ امید به آینده تئاتر

تئاتر زبانی جهانی و ورای گفتگوی روزمره دارد/ امید به آینده تئاتر

فروردین 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایشگاه عکس اجراهای تالار هنر افتتاح شد/ آغاز اجرای جدید

نمایشگاه عکس اجراهای تالار هنر افتتاح شد/ آغاز اجرای جدید

فروردین 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تأکید بر توجه ویژه به تئاتر استان‌ها/ مخاطب سرمایه اصلی تئاتر است

تأکید بر توجه ویژه به تئاتر استان‌ها/ مخاطب سرمایه اصلی تئاتر است

فروردین 14, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران گرامیداشت روز ملی هنرهای نمایشی در تهران و خوی

گرامیداشت روز ملی هنرهای نمایشی در تهران و خوی

فروردین 6, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3628759

تئاتر گیلان در مسیر ترقی/ زیرساخت ها در شأن هنرمندان نیست

فروردین 14, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4103849

آغاز فصل تازه اجراهای تئاتر شهر در روز ملی هنرهای نمایشی

فروردین 14, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4103235

استاد «محمد رئیس زاده» شناسنامه نمایش گیلان است

فروردین 14, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4103165

برای جستجوی زندگی واقعی به تئاتر می‌رویم/ نمایش «بایدها»!

فروردین 14, 1401

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 4098639

اجرای «دکترنون زنش را بیشتر از مصدق دوست دارد» در تئاتر شهر

اسفند 28, 1400

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2763503

گرامیداشت روز ملی هنرهای نمایشی با پیام رضا بابک

اسفند 25, 1400

×