برچسب زده شده با: رحمت امینی

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3159792

«شب کمال‌الوزاره محمودی» همزمان با اجرای «اوستاد نوروز پینه‌دوز»

تیر 1, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3149117

«استاد نوروز پینه‌دوز» به تئاتر شهر می‌آید/ میراث یک هنرمند معترض

خرداد 21, 1398

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3072094

پایان نوزدهمین جشنواره تئاتر «تجربه»/ دبیر جشنواره بیستم معرفی شد

اسفند 20, 1397

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 3072094

پایان جشنواره تئاتر تجربه نوزدهم/ دبیر جشنواره بیستم معرفی شد

اسفند 20, 1397

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2992843

بازبینی جشنواره تئاتر تجربه آغاز شد/ ۷ عضو جدید مرکز تئاتر تجربی

دی 14, 1397

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2984892

وقتی دیوانگی ستایش می‌شود/ فیلسوف هلندی یا نوروز پینه‌دوز

دی 10, 1397

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2992843

دلیل کم شدن بودجه «تئاتر تجربه»/ هزینه ۱۵ تا ۲۵ میلیون تومان است

دی 3, 1397

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2509811

آغاز اجرای «مکعب» در تماشاخانه تازه تاسیس سیمرغ

آذر 28, 1397

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2984892

انتخابات در مرکز تئاتر تجربی/ دانشجویان عضو تشکیلات می‌شوند

آذر 25, 1397

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران 2106330

سه‌گانه نمایش‌های ایرانی کامل می‌شود/ قصه «استاد نوروز پینه‌دوز»

آبان 26, 1397

×