برچسب زده شده با: راهیان نور 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش «جایی میان لاله‌ها» در یادمان شهدای هویزه اجرا شد

پنجمین همایش ملی تئاتر خیابانی راهیان نور به کار خود پایان داد

فروردین 4, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش «پیاده» در یادمان‌های دفاع مقدس خوزستان اجرا شد

نمایش «پیاده» در یادمان‌های دفاع مقدس خوزستان اجرا شد

فروردین 2, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش «اسارت ترنج» در یادمان دهلاویه اجرا شد

نمایش «اسارت ترنج» در یادمان دهلاویه اجرا شد

فروردین 2, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش «جایی میان لاله‌ها» در یادمان شهدای هویزه اجرا شد

نمایش «جایی میان لاله‌ها» در یادمان شهدای هویزه اجرا شد

فروردین 2, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش «پوکه» در فتح‌المبین شوش اجرا شد

نمایش «پوکه» در فتح‌المبین شوش اجرا شد

فروردین 2, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش «قهرمان وطن» در ۷ یادمان خوزستان اجرا شد

نمایش «قهرمان وطن» در ۷ یادمان خوزستان اجرا شد

فروردین 2, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش «عتیقه» در یادمان شلمچه اجرا شد

نمایش «عتیقه» در یادمان شلمچه اجرا شد

فروردین 2, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران تئاتر خیابانی «اینجا مادر ایستاده» در شلمچه اجرا شد

هنر در خدمت فرهنگ مقاومت/نگاهی به تئاترهای خیابانی در یادمان‌ها

فروردین 2, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش خیابانی «نقل سه شهید» در شلمچه اجرا شد

نمایش خیابانی «نقل سه شهید» در شلمچه اجرا شد

فروردین 1, 1402

آرشیو مطالب برگزیده تئاتر ایران نمایش «یک سین از هفت سین» در یادمان نهرخین آبادان اجرا شد

نمایش «یک سین از هفت سین» در یادمان نهرخین آبادان اجرا شد

اسفند 27, 1401

×