برچسب زده شده با: جشنواره سردار آسمانی

آرشیو مطالب تئاتر ایران برگزیدگان تئاتر سردار معرفی شدند/معرفی ۵ اثر برگزیده به تئاتر فجر

برگزیدگان تئاتر سردار معرفی شدند/معرفی ۵ اثر برگزیده به تئاتر فجر

دی 21, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران اعلام آثار پذیرفته شده در چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره تئاتر سردار آسمانی در ۲۰ دی

دی 19, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران اعلام آثار پذیرفته شده در چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی

اجراهای جشنواره سردار آسمانی در تهران آغاز شد 

دی 18, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی آغاز به کار کرد

چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی آغاز به کار کرد

دی 15, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران 3916024

«سردار آسمانی» گامی در جهت نمایاندن بخش‌های مغفول مکتب حاج قاسم

دی 13, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران اعلام آثار پذیرفته شده در چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی

اعلام آثار پذیرفته شده در چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی

دی 12, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران معرفی اعضای هیأت انتخاب جشنواره تئاتر سردار آسمانی

معرفی اعضای هیأت انتخاب جشنواره تئاتر سردار آسمانی

دی 10, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران هنرمندان مؤمن و متعهد پای نظام ایستاده‌اند

هنرمندان مؤمن و متعهد پای نظام ایستاده‌اند

دی 7, 1401

آرشیو مطالب تئاتر ایران انتصاب دبیر چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی

انتصاب دبیر چهارمین جشنواره تئاتر سردار آسمانی

دی 4, 1401

آرشیو مطالب استان ها 2222365

مکتب سلیمانی باید در فرهنگ و هنر تجلی کند

دی 21, 1400

×